LỰA CHỌN DỊCH VỤ

TIN TỨC CÔNG NGHỆ

 

Sản phẩm & bảo hành

Nhận được bảo hiểm sửa chữa bổ sung và hỗ trợ từ City Mobile, những người hiểu biết về sản phẩm của City Mobile tốt nhất. Tìm hiểu xem sản phẩm của bạn vẫn còn bảo hành hoặc tìm hiểu thêm về việc mua sản phẩm của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Nhận hỗ trợ qua điện thoại, trò chuyện, hoặc email, thiết lập một sửa chữa, hoặc thực hiện một cuộc hẹn trực tiếp tại Mobile Care.

Chúng tôi ở đây để cung cấp mẹo, thủ thuật, và thông tin hữu ích khi bạn cần nó nhất. Và nếu bạn có câu hỏi, chúng tôi cũng ở đây để giúp bạn với điều đó.